Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Cơ chế điều hành hạn ngạch thuế quan  
Có tất cả: 17 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
22/2012/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG MUỐI, ĐƯỜNG,TRỨNG GIA CẦM THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2012 06/08/2012
45/2010/TT-BCT Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2011 31/12/2010
37/2010/TT-BCT Thông tư 37/2010/TT-BCT Về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 và 2011 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia 02/12/2010
190/2010/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 01/12/2010
1103/QĐ-BCT Quyết định về việc kiểm tra nhập khẩu và sử dụng muối hạn ngạch thuế quan cho sản xuất công nghiệp và chế biến thực phẩm 25/02/2010
10/2010/QĐ-TTg Quyết định quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu 10/02/2010
29/2009/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2008/TT-BCT ngày 9 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 15/10/2009
28/2009/TT-BCT Xác nhận hạn ngạch thuế quan đối với mật ong tự nhiên nhập khẩu vào Nhật Bản theo Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế 28/09/2009
18/2009/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2008/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khấu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 03/07/2009
09/2009/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào 12/05/2009
09/2009/TT-BCT Thông tư 09/2009/TT-BCT Về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào 12/05/2009
16/2008/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 19/12/2008
14/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 đối với hàng hoá có xuất xứ từ Lào với thuế xuất nhập khẩu 0% 30/06/2008
14/2007/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu năm 2008 28/12/2007
11/2007/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 và 2009 đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia 21/12/2007