Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 190/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 190/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/12/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 01/12/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Nội dung:
Từ khóa: nhap khau, uu dai
Văn bản đính kèm