Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 18/2009/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 18/2009/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/07/2009
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2008/TT-BCT ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khấu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009
Nội dung:
Từ khóa: hạn ngạch thuế quan
Văn bản đính kèm