Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 11/2007/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 11/2007/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 21/12/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2008 và 2009 đối với hàng hóa có xuất xứ Campuchia
Nội dung:
Từ khóa: hạn ngạch thuế quan
Văn bản đính kèm