Trang chủ » Văn bản pháp quy » 1103/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 1103/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/02/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 25/02/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc kiểm tra nhập khẩu và sử dụng muối hạn ngạch thuế quan cho sản xuất công nghiệp và chế biến thực phẩm
Nội dung:
Từ khóa: Quyết định về việc kiểm tra nhập khẩu và sử dụng muối hạn ngạch thuế quan cho sản xuất công nghiệp và chế biến thực phẩm
Văn bản đính kèm