Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 33/2007/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 33/2007/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/07/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm