Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Khoáng sản  
Có tất cả: 41 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
14/2013/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THAN 15/07/2013
15/2013/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU THAN 15/07/2013
41/2012/TT-BCT Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định xuất khẩu khoáng sản 24/12/2012
279/QĐ-TTg Quyết định 279/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam 24/02/2011
5174/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2010, có xét đến năm 2025 05/10/2010
1186/QĐ-BTC Quyết định về việc đính chính Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản 26/05/2010
2678/QĐ-BCT Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon 21/05/2010
2137/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án SXTN để tuyển chọn thực hiện trong năm 2011 thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm về công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản" thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025" 05/05/2010
1669/QĐ-BCT Quyết định Về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025 05/04/2010
0622/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025 01/02/2010
07/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 22/01/2009
47/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025 17/12/2008
159/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”. 04/12/2008
152/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020. 28/11/2008
6215/QĐ-BCT Quyết định số 6215/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành quy chế về tổ chức các hoạt động Ban kỹ thuật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngành công thương 24/11/2008