Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Công nghiệp nặng  
Có tất cả: 63 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
44/2013/TTLT-BCT-BKHCN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THÉP SẢN XUẤT TRONG NƯỚC VÀ THÉP NHẬP KHẨU 31/12/2013
23/2013/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NỘI DUNG, TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN 18/10/2013
14/2013/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THAN 15/07/2013
15/2013/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU THAN 15/07/2013
44/2012/TT-BCT Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. 28/12/2012
41/2012/TT-BCT Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định xuất khẩu khoáng sản 24/12/2012
48/2011/TT-BCT THÔNG TƯ Quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 30/11/2012
279/QĐ-TTg Quyết định 279/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam 24/02/2011
2940/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án để tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2011 thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020 04/06/2010
1186/QĐ-BTC Quyết định về việc đính chính Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản 26/05/2010
79/2010/TT-BTC xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 24/05/2010
2678/QĐ-BCT Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, vonfram và antimon 21/05/2010
50/2010/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên 14/05/2010
2137/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án SXTN để tuyển chọn thực hiện trong năm 2011 thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm về công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản" thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025" 05/05/2010
1669/QĐ-BCT Quyết định Về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025 05/04/2010