Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Công nghiệp nặng  
Có tất cả: 63 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
45/1998/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Định mức dự toán chuyên ngành Xây dựng cơ bản Mỏ than lộ thiên 14/07/1998
02/1998/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn về việc kiểm tra, kiểm định các thiết bị áp lực và thiết bị nâng trong ngành công nghiệp 09/03/1998
1412/1997/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về ban hành Quy phạm Kỹ thuật Trắc địa mỏ ở các mỏ than 03/09/1997