Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 2137/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 2137/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 05/05/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án SXTN để tuyển chọn thực hiện trong năm 2011 thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm về công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản" thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025"
Nội dung:
Từ khóa: danh mục các đề tài, dự án SXTN để tuyển chọn thực hiện trong năm 2011 thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm về công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản" thực hiện Đề án "Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công n
Văn bản đính kèm