Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 50/2010/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 50/2010/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/05/2010
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 01/07/2010
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên
Nội dung:
Từ khóa: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên
Văn bản đính kèm