Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 76/2010/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 76/2010/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/07/2010
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 01/09/2010
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 06/2009/NĐ-CP ngày 22/1/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá
Nội dung:
Từ khóa: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá
Văn bản đính kèm