Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 01/2007/TTLT-BTM-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 01/2007/TTLT-BTM-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 10/01/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư liên tịch của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn nhập khẩu thuốc lá điều, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
Nội dung:
Từ khóa: thuốc lá
Văn bản đính kèm