Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 88/2007/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 88/2007/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 13/06/2007
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược tổng thể ngành thuốc lá Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020
Nội dung:
Từ khóa: thuốc lá
Văn bản đính kèm