Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 02/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 02/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/01/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 28/01/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế
Nội dung:
Từ khóa: Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế
Văn bản đính kèm