Trang chủ » Văn bản pháp quy » 22/2005/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 22/2005/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/04/2005
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Sữa Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Nội dung:
Từ khóa: quy hoạch phát triển ngành
Văn bản đính kèm