Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

{field_menu}
Trang chủ » Văn bản pháp quy » 05/2013/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 05/2013/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 18/02/2013
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số 05/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm