Lĩnh vực

{category_menu}

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 44/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 44/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/12/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 14/02/2011
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
Nội dung:
Từ khóa: kinh doanh xuất khẩu gạo
Văn bản đính kèm