Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 12/2006/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 12/2006/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 23/01/2006
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài
Nội dung:
Từ khóa: mua bán hàng hóa
Văn bản đính kèm