Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 05/2001/TT-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 05/2001/TT-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 23/02/2001
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số của Bộ Thương mại hướng dẫn việc cấm nhập khẩu xe và phương tiện sử dụng xăng pha chì theo Chỉ thị số 24/2000/CT-TTg ngày 23/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai sử dụng xăng không pha chì tại Việt Nam.
Nội dung:
Từ khóa: nhập khẩu
Văn bản đính kèm