Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 16/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 16/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/07/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tạm thời áp dụng chế độ cấp Giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm