Trang chủ » Văn bản pháp quy » 03/2007/TTLT- BCT- BTC-BNG

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 03/2007/TTLT- BCT- BTC-BNG :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 15/10/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư liên tịch hướng dẫn việc tạm nhập khẩu, nhập khẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượng và tiêu hủy những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm