Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2007/QĐ-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2007/QĐ-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/02/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về ban hành danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm