Trang chủ » Văn bản pháp quy » 13/2006/TT-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 13/2006/TT-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/11/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài quy định tại Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm