Trang chủ » Văn bản pháp quy » 02/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 02/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/10/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 02/2010/TT-BCT NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2010 QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU THUỐC LÁ PHỤC VỤ KINH DOANH BÁN HÀNG MIỄN THUẾ
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm