Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 19/2005/CT-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 19/2005/CT-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 02/06/2005
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Chỉ thị
Người ký:
Trích dẫn: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện
Nội dung:
Từ khóa: tiết kiệm điện
Văn bản đính kèm