Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 10/CT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/03/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 12/03/2010
Cấp hiệu lực: Chỉ thị
Người ký:
Trích dẫn: Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2010
Nội dung:
Từ khóa: Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện năm 2010
Văn bản đính kèm