Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 34/2001/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 34/2001/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 06/07/2001
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Ban hành Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm