Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 163/1998/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 163/1998/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 07/09/1998
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Ban hành Quy chế khai thác tài nguyên dầu khí
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm