Trang chủ » Văn bản pháp quy » 22/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 22/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/02/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 25/04/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng
Nội dung:
Từ khóa: Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng
Văn bản đính kèm