Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Quy định chung về dầu khí  
Có tất cả: 7 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
22/2010/TT-BTC Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2009/NĐ-CP ngày 03/11/2009 của Chính phủ quy định thu phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí khi giá dầu thô biến động tăng 12/02/2010
10/2008/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật dầu khí 2008 03/06/2008
121/2007/NĐ-CP Quy định đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí 25/07/2007
145/2006/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí 30/11/2006
48/2000/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dầu khí 12/09/2000
Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật dầu khí 2000 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật dầu khí 09/06/2000
Luật dầu khí 1993 Luật dầu khí 1993 19/07/1993
  • Tổng số: 7/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối