Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Khu CN – Khu chế xuất – Khu KT - Khu KT cửa khẩu  
Có tất cả: 53 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP HÌNH THÀNH TRƯỚC KHI QUY CHẾ QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 105/2009/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CÓ HIỆU LỰC 10/10/2012
07/2010/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An 25/01/2010
08/2010/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 4 điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu 14/01/2010
07/2010/TT-BTC Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với khu kinh tế của khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩn 14/01/2010
61/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến năm 2025 13/01/2010
61/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến năm 2025 13/01/2010
33/2009/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu 02/03/2009
04/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế 05/01/2009
166/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp. 11/12/2008
1373/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên, tỉnh Phú Yên 26/09/2008
1353/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020" 23/09/2008
1329/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, thành phố Hải Phòng 19/09/2008
22/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu 31/07/2008
22/2008/QĐ-BCT QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHỢ BIÊN GIỚI, CHỢ CỬA KHẨU, CHỢ TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU 31/07/2008
79/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình 10/06/2008