Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Khung pháp lý cơ bản  
Có tất cả: 48 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
23/2013/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NỘI DUNG, TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN 18/10/2013
120/2011/NĐ-CP Nghị định số 120/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại 16/12/2011
97/2011/NĐ-CP Nghị định 97/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra 21/10/2011
3129/QĐ-BCT quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị chế biến nông-lâm-thuỷ sản giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025 16/12/2010
60/2010/QH12 Luật khoáng sản 30/11/2010
59/2010/QH12 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 30/11/2010
58/2010/QH12 Luật viên chức 29/11/2010
56/2010/QH12 Luật thanh tra 29/11/2010
36/2010/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động 18/11/2010
110/2010/NĐ-CP Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ 09/11/2010
102/2010/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 01/10/2010
106/2010/TT-BTC Thông tư hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 26/07/2010
106/2010/TT-BTC Thông tư hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 26/07/2010
07/2010/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức 26/07/2010
105/2010/TT-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên 23/07/2010