Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 22/2004/PL-UBTVQH11

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 22/2004/PL-UBTVQH11 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 20/08/2004
Đơn vị ban hành: Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Pháp lệnh
Người ký:
Trích dẫn: Pháp lệnh về chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa: chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam
Văn bản đính kèm