Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 41/2002/PL-UBTVQH10

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 41/2002/PL-UBTVQH10 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 07/06/2002
Đơn vị ban hành: Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Pháp lệnh
Người ký:
Trích dẫn: Pháp lệnh về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế
Nội dung:
Từ khóa: đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế
Văn bản đính kèm