Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2010/TT-NHNN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2010/TT-NHNN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/02/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 26/02/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định về cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
Nội dung:
Từ khóa: cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng
Văn bản đính kèm