Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 1172/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 1172/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 09/03/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 09/03/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010
Nội dung:
Từ khóa: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010
Văn bản đính kèm