Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 1412/1997/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 1412/1997/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/09/1997
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về ban hành Quy phạm Kỹ thuật Trắc địa mỏ ở các mỏ than
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm