Trang chủ » Văn bản pháp quy » 47/2001/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 47/2001/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 24/10/2001
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành định mức dự toán chuyên ngành xây dựng cơ bản mỏ than hầm lò
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm