Trang chủ » Văn bản pháp quy » 52/2000/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 52/2000/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 13/09/2000
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc áp dụng tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật về than
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm