Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 29/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 29/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/08/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Ban hành Quy định quản lý nguồn than trôi nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm