Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng  
Có tất cả: 7 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
24/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2014/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 30/07/2014
22/2010/TT-BTP Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án 06/12/2010
59/2010/QH12 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 30/11/2010
734/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 25/05/2010
0863/QĐ-BCT Quyết định ban hành Mục tiêu chất lương, Chính sách chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2010 của Bộ Công Thương 12/02/2010
55/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 24/04/2008
55/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 24/04/2008
  • Tổng số: 7/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối