Trang chủ » Văn bản pháp quy » 69/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 69/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/04/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 26/04/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn
Nội dung:
Từ khóa: thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn
Văn bản đính kèm