Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Biện pháp bảo đảm công bằng trong thương mại QT  
Có tất cả: 11 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
11/2010/TT-BKH Thông tư về quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh 27/05/2010
0890/QD-BCT Quyết định về việc áp dụng biện pháp tự vệ 23/02/2010
90/2005/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 90/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM 11/07/2005
89/2005/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 89/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH CHỐNG TRỢ CẤP HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM 11/07/2005
90/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 11/07/2005
89/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 11/07/2005
20/2005/CT-TTg Về việc chủ động phòng, chống các vụ kiện thương mại nước ngoài 09/06/2005
22/2004/PL-UBTVQH11 Về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 20/08/2004
20/2004/PL-UBTVQH11 Về việc Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 29/04/2004
150/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam. 08/12/2003
42/2002/PL-UBTVQH10 Về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam 25/05/2002
  • Tổng số: 11/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối