Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Cạnh tranh  
Có tất cả: 6 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
24/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2014/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP 30/07/2014
11/2010/TT-BKH Thông tư về quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh 27/05/2010
10/2010/TT-BKH Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu 13/05/2010
18/2010/TT-BCT Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 10/05/2010
120/2005/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CẠNH TRANH 30/09/2005
116/2005/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CẠNH TRANH 15/09/2005
  • Tổng số: 6/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối