Trang chủ » Văn bản pháp quy » 18/2010/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 18/2010/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 10/05/2010
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
Nội dung:
Từ khóa: vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
Văn bản đính kèm