Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Ứng dụng thương mại điện tử  
Có tất cả: 10 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
49/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công Thương về việc ban hành quy chế cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do Bộ Công thương quản lý 29/12/2008
40/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương 31/10/2008
5632/QĐ-BCT Quyết định số của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin thị trường nước ngoài 21/10/2008
14/CT-BCT Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường công tác cung cấp thông tin hỗ trợ xuất khẩu trên Cổng thông tin thị trường nước ngoài 20/10/2008
4812/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin Thị trường nước ngoài 03/09/2008
09/2008/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử 21/07/2008
18/2007/QĐ-BTM Quyết định của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử 30/07/2007
75/2007/QĐ-TTg Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 28/05/2007
40/2006/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành thương mại đến năm 2010 29/12/2006
14/2006/CT-BTM Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc triển khai kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010 06/12/2006
  • Tổng số: 10/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối