Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Hạ tầng kỹ thuật và công nghệ hỗ trợ cho TMĐT  
Có tất cả: 9 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
2135/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án "Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam" 22/11/2010
28/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet 20/03/2009
34/2008/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 03/12/2008
97/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet 28/08/2008
43/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 24/03/2008
56/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010 03/05/2007
63/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin 10/04/2007
26/2007/NĐ-CP Nghị định số của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số 15/02/2007
291/2006/QĐ-TTg Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam 29/12/2006
  • Tổng số: 9/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối