Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Quy định chung về thương mại điện tử  
Có tất cả: 11 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
12/2013/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỦ TỤC THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 20/06/2013
46/2010/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ 31/12/2010
37/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê lĩnh vực thương mại điện tử 15/10/2008
90/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về chống thư rác 13/08/2008
64/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 10/04/2007
35/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng 08/03/2007
27/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính 23/02/2007
Luật Công nghệ thông tin Luật Công nghệ thông tin 29/06/2006
57/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về thương mại điện tử 09/06/2006
Luật giao dịch điện tử Luật giao dịch điện tử 29/11/2005
222/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010 15/09/2005
  • Tổng số: 11/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối