Lĩnh vực

{category_menu}

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 27/2007/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 27/2007/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 23/02/2007
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
Nội dung:
Từ khóa: giao dich dien tu
Văn bản đính kèm